Otjiwarongo Tabernakel is 'n Pinkster gemeente vir die hele familie. Ons bied Sondagoggend byeenkomste waar daar lering plaasvind, ons het ‘n Kinderkerk, weeklikse voorbidding sessies, welsyn aktiwiteite en gereelde kursusse wat aangebied word.
Nico & Beatrice Luther

Nico & Beatrice Luther

Herderspaar

Nico en Beatrice is die gemeenteleiers. Ons glo in die absolute gesag van die Woord en ons werk hard om Woordgetrou te wees. Ons is beide geordende pastore met BTH graad van die Auklandpark Teologiese Kollege.
Volg ons gemeente op facebook

Bedieninge

Sondagoggend Byeenkomste: 9:30
Kinderkerk: Sondagoggende 9:30
Intersessie: Dinsdagaande 18:30
Volg ons preke tydens inperking hier op YouTube.

Otjiwarongo Tabernakel is deel van die AGS van Namibië. Die AGS is die Apostoliese Geloof Sending en is 'n kerkgemeenskap met 'n misionale doel. Die misionale doel is om die Evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, aan die wêreld te verkondig volgens Jesus se opdrag in Matteus 28: 19 & 20:
19: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en
20: leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Huidige Inperkings

Die huidige inperkeings wat tot 15 Augustus 2021 geld laat ons toe om 50 mense tydens 'n byeenkoms toe te laat. Ons werk op die beginsel van bespreking so laat weet ons asseblief indien jy 'n byeenkoms wil bywoon.

Kontak Ons

Bel Ons: +264 67 302 716

Email Ons: kantoor@tabernakel.com.na

Adres: Jakaranda str Otjiwarongo

Volg ons op facebook:

https://www.facebook.com/otjiwarongotabernakel/

PAGE TOP